Vooronderzoek
In deze fase wordt met behulp van een uitgebreid vooronderzoek inzage verkregen in het concept, doelstelling(en) en doelgroep(en). De resultaten van dit vooronderzoek worden geanalyseerd en vastgelegd in een projectbeschrijving. Op basis van deze projectbeschrijving wordt een voorstel aan u voorgelegd. Hierin wordt duidelijk omschreven welke werkzaamheden binnen het project vallen en wat de benodigde investering is.

 

Functioneel ontwerp
Het functioneel ontwerp is een tot in detail uitgewerkte blauwdruk van de te ontwikkelen webapplicatie. In dit document staat exact beschreven welke gekoppelde functies en inhoud de applicatie zal bevatten. Het functioneel ontwerp dient tevens als basis voor het technisch ontwerp en vormgeving. Indien er in deze fase nog zaken naar voren komen die niet in de projectomschrijving beschreven staan, worden deze apart begroot en aan de opdrachtgever voorgelegd.

 

Technisch ontwerp
Het technisch ontwerp is een gedetailleerde beschrijving van de technische specificaties van de te ontwikkelen applicatie. In dit document wordt aangegeven met welke scriptingtalen en op welke wijze de applicatie ontwikkeld zal worden. Het technisch ontwerp is een handvat voor de technici die de applicatie gaan bouwen. In het ontwerp worden zaken beschreven als het conceptuele data- en klassenmodel, een entiteiten relatie diagram, flowcharts van de processen.

 

User Interactie ontwerp
Gelijktijdig en in aansluiting op het functioneel ontwerp wordt het user interactie ontwerp uitgewerkt. Het user interactie ontwerp geeft gestalte aan de logische en functionele ordening van de gepresenteerde functionaliteit en resulteert in een voorstel voor de "look & feel".

Netwerk meldingen

Contact Informatie

Adres
Het Spijk 16b
8321 WT Urk
Telefoon: 0527 - 686037
E-mail info@webmind.nl