Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De Webmind-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Webmind liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Webmind. Webmind is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Webmind geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Webmind aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Webmind vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Webmind, en Webmind geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Webmind.

Tevens is Webmind niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Webmind die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Webmind in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Netwerk meldingen

Contact Informatie

Adres
Het Spijk 16b
8321 WT Urk
Telefoon: 0527 - 686037
E-mail info@webmind.nl